Sheria na Kanuni

Kanuni za Rufaa 2014

Sheria ya Manunuzi ya Umma 2011

Sheria ya Manunuzi ya Umma (Marekebisho) 2016

Kanuni ya Manunuzi ya umma 2013

Kanuni ya Manunuzi ya Umma(Marekebisho) 2016

Udhibiti wa Serikali za Mitaa (Uanzishwaji na Uendeshaji wa Bodi za Zabuni) 2007.

MOTO: Kutoa Maamuzi ya Haki na Kwa Wakati